Location

Bratislavská 84/10 013 41​ Dolný Hričov
Napíšte nám
 • header-overlay

  Blog

  Organicke hnojivo
  organicke-hnojivo-lasta-2

  Organické hnojivo peletované a jeho výhody

  Organické hnojivo, jeho výhody, aplikovanie a ďalšie skvelé informácie sa nachádzajú v tomto článku. V súčasnej dobe práve udržateľné poľnohospodárstvo a životné prostredie sa stáva jednou z hlavných priorít. S rastúcim uvedomením o dôležitosti udržateľného poľnohospodárstva sa stále viac poľnohospodárov obracia k alternatívnym spôsobom hnojenia, ktoré minimalizujú environmentálne dopady a zároveň zvyšujú účinnosť výživy plodín. Jednou z týchto alternatív je použitie peletovaného organického hnojiva.

  Definícia peletovaného organického hnojiva

  Peletované organické hnojivo je výsledkom procesu, ktorý kombinuje sušenie a zahustenie organického materiálu do pevného, granulovaného stavu. Organický materiál, ako napríklad zelený kompost, rastlinné zvyšky, tráva a hnoj, je spracovaný a vystavený vysokým teplotám a tlaku, čo vedie k vytvoreniu pevných granúl. Tieto granule obsahujú všetky živiny potrebné pre rast rastlín a ponúkajú niekoľko výhod pri použití.

  Organické hnojivo peletované a jeho výhody

  1. Vylepšená účinnosť výživy plodín

  Peletované organické hnojivo obsahuje vyvážené množstvo živín potrebných pre rast rastlín, vrátane dusíka, fosforu, draslíka a ďalších mikroživín. Dostupnosť živín pre rastliny je v prijateľnej forme, čo vedie k lepšej vstrebateľnosti a účinnosti výživy. Rastliny tiež lepšie využívajú tieto živiny, čo vedie k zlepšeniu ich rastu, výnosu a kvality.

  2. Pomalé uvoľňovanie živín

  Peletované organické hnojivo sa postupne rozkladá a uvoľňuje živiny do pôdy počas dlhšieho obdobia. Toto pomalé uvoľňovanie minimalizuje straty živín a zabezpečuje, že rastliny majú konštantný prístup k živinám počas celého vegetačného obdobia. To vedie k rovnomernému rastu rastlín a minimalizuje riziko prehnojenia.

  3. Zlepšená pôda a mikrobiálna aktivita

  Peletované organické hnojivo prispieva k zlepšeniu pôdy tým, že dodáva organickú hmotu a živiny do jej štruktúry. Organická hmota zlepšuje retenciu vody a pôdnu štruktúru, čo umožňuje lepšiu vzdušnosť a drenáž. Taktiež stimuluje mikrobiálnu aktivitu v pôde, čo sa prejavuje ako dôležité pre jej dlhodobú úrodnosť a životaschopnosť.

  Aplikácie peletovaného organického hnojiva

  1. Poľnohospodárstvo

  Peletované organické hnojivo patrí medzi široko používané hnojivo v poľnohospodárstve na zlepšenie úrody a kvality plodín. Môžeme ho aplikovať priamo do pôdy pred sejbou alebo počas vegetačného obdobia. Taktiež sa používa na tvorbu kompostov, ktoré sa následne využívajú ako hnojivo pre poľnohospodárske plodiny.

  2. Záhradníctvo

  V záhradníctve sa peletované organické hnojivo používa na hnojenie kvetín, záhradných plodín a zeleniny. Môžeme ho aplikovať priamo do pôdy alebo môže slúžiť ako zložka substrátov pre pestovanie rastlín v kvetináčoch a nádobách.

  3. Krajinná architektúra

  V oblasti krajinskej architektúry sa peletované organické hnojivo používa na hnojenie trávnikov, stromov a okrasných rastlín. Jeho aplikácia pomáha pri tvorbe zelených plôch a udržiavaní zdravého rastu rastlín v krajinárskom dizajne.

  Prínos aplikácie organického hnojiva

  Peletované organické hnojivo ponúka poľnohospodárom a záhradníkom riešenie, ktoré kombinuje účinnosť výživy plodín, zlepšenie pôdy a minimalizáciu environmentálnych dopadov. Jeho výhody a rôznorodé aplikácie ho robia atraktívnou alternatívou k tradičným spôsobom hnojenia. Pri výbere a používaní peletovaného organického hnojiva však dodržiavajte odporúčané dávkovanie a postup, aby sa dosiahli optimálne výsledky a minimalizovali potenciálne negatívne účinky.

  Organické hnojivo a jeho výhody v podobe peliet

  Pelety majú mnoho výhod voči iným formám hnojiva. Tu sú niektoré z hlavných výhod peletovaného organického hnojiva:

  1. Jednoduchá manipulácia a skladovanie: Pelety majú pevný a kompaktný tvar, čo zjednodušuje ich prepravu, skladovanie a manipuláciu. Vďaka svojej formovateľnosti a rovnomernosti – ľahko sa zabalia a nezaberajú veľa miesta.

  2. Presné dávkovanie: Pelety majú jednotnú veľkosť a obsahujú presne stanovené množstvo živín. To umožňuje presné dávkovanie hnojiva a minimalizuje riziko prehnojenia alebo podhnojenia plodín.

  3. Dlhodobé uvoľňovanie živín: Pelety majú schopnosť pomaly uvoľňovať živiny do pôdy počas dlhšieho obdobia. To zabezpečuje, že rastliny majú trvalý prístup k živinám, čo podporuje rovnomerný rast a minimalizuje straty živín.

  4. Zlepšenie pôdy: Pelety obsahujú organickú hmotu, ktorá zlepšuje pôdnu štruktúru, retenciu vody a drenáž. Organická hmota tiež podporuje mikrobiálnu aktivitu v pôde, čo prispieva k jej úrodnosti a životaschopnosti.

  5. Ekologicky udržateľné: Peletované organické hnojivo predstavuje ekologicky prijateľnejšiu alternatívu k syntetickým hnojivám, pretože sa vyrába z obnoviteľných zdrojov a minimalizuje negatívne environmentálne dopady.

  6. Vysoká účinnosť výživy plodín: Pelety obsahujú vyvážené množstvo živín, ktoré patria medzi ľahko dostupné pre rastliny. Toto zvyšuje účinnosť výživy a vedie k zlepšeniu rastu, výnosu a kvality plodín.

  7. Viacúčelovosť: Peletované organické hnojivo sa dá aplikovať rôznymi spôsobmi a v rôznych oblastiach hospodárstva, vrátane poľnohospodárstva, záhradníctva a krajinskej architektúry. Môže sa použiť na hnojenie plodín, kvetov, trávnikov a stromov. Pelety sa tiež používajú na vykurovanie, viac nájdete v našom ďalšom článku: Čo sú pelety »

  Vďaka týmto výhodám sa peletované organické hnojivo stáva stále populárnejšou voľbou pre poľnohospodárov, záhradníkov a ekologicky zodpovedných spotrebiteľov.

  Rozpúšťanie peletovaného hnojiva vo vode a jeho účinky

  Mnoho otázok prichádza zo strany našich zákazníkov na túto tému. Rozpúšťanie hnojiva vo vode patrí medzi obľúbené činnosti domácich záhradkárov – spôsob ako získať tekuté prírodné hnojivo, ktorého je na trhu mnohokrát nedostatok. Peletované organické hnojivo sa vyrába do tejto podoby preto, aby sa aplikovalo priamo do pôdy a rozkladalo sa postupne, uvoľňujúc živiny prirodzeným spôsobom. To zabezpečuje dlhodobý účinok a minimalizuje stratu živín. Jeho rozpustenie vo vode nie je typickou aplikáciou a môže mať obmedzenú účinnosť.

  Avšak ak chcete rozpúšťať peletované hnojivo vo vode, existuje táto teoretická alternatíva, ale netvorí bežnú prax, a táto môže mať aj nežiaduce následky. Keďže peletované hnojivo sa vyrába, aby došlo k postupnému uvoľňovaniu živín, rýchle rozpustenie vo vode by mohlo spôsobiť nadmernú koncentráciu živín a prebytok živín v pôde – hlavne ak neviete dodržať rovnomernú aplikáciu k rastlinám. To môže negatívne ovplyvniť rast rastlín a viesť k problémom s narábaním dodaných prostriedkov so živinami u rastlín.

  Okrem toho, rozpúšťanie peletovaného hnojiva vo vode môže spôsobiť aj stratu niektorých dôležitých živín, ktoré by sa mohli rozpustiť v nadbytočnej vode, namiesto toho, aby sa postupne uvoľňovali do pôdy. Preto odporúčame používanie peletovaného organického hnojiva podľa odporúčaní výrobcu a aplikáciu priamo do pôdy, aby sa dosiahli optimálne výsledky a minimalizovali možné negatívne účinky.

  Tu sú niektoré faktory, ktoré zvážte pri rozpúšťaní peletovaného hnojiva vo vode:

  Rozpustnosť: Nie všetky pelety sa rovnako rozpúšťajú vo vode. Niektoré pelety majú väčšiu hustotu a vyrábajú sa práve preto, aby sa postupne rozkladali a uvoľňovali živiny v pôde. Preto odporúčame zistiť, či dané konkrétne peletované hnojivo sa môže používať na rozpúšťanie vo vode.

  Účinnosť: Rozpúšťanie peletovaného hnojiva vo vode môže mať obmedzenú účinnosť. Živiny obsiahnuté v peletách bývajú viazané v takej forme, čo neumožňuje ľahkú rozpustnosť vo vode. To môže znížiť ich dostupnosť pre rastliny a obmedziť ich účinnosť výživy.

  Aplikačné metódy: Ak sa rozhodnete rozpustiť peletované hnojivo vo vode, prihliadajte na to, aby ste zvolili správnu aplikačnú metódu. Môžete použiť postrekovač alebo zavlažovací systém na aplikáciu rozpusteného hnojiva na povrch pôdy. V tomto prípade treba zabezpečiť rovnomerné rozptýlenie a správnu dávku hnojiva.

  Koncentrácia a dávkovanie: Pri rozpúšťaní peletovaného hnojiva vo vode dbajte na dodržiavanie správnej koncentrácie a dávkovanie. Príliš vysoká koncentrácia zvyčajne spôsobuje prehnojenie, zatiaľ čo príliš nízka koncentrácia zasa spôsobuje nedostatočné poskytnutie príslušného množstva živín rastlinám.

  Musíme poznamenať, že väčšina peletovaného organického hnojiva sa vyrába pre priame aplikovanie do pôdy a nie na rozpúšťanie vo vode. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame dodržiavať odporúčané postupy a aplikovať peletované hnojivo priamo do pôdy podľa návodu výrobcu.

  Ako dosiahnuť zlepšenie kvality pôdy a jej obnovu

  Obnovenie pôd je proces, ktorý sa snaží obnoviť a zlepšiť kvalitu pôdy, ktorá bola poškodená alebo vyčerpaná. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môže pôda obnovovať, a to závisí od konkrétnej situácie a typu poškodenia pôdy. Tu je niekoľko bežných metód obnovy pôdy:

  1. Dodávanie organického materiálu: Organický materiál, ako napríklad kompost, hnoj alebo rastlinná hmota, sa môže použiť na obohatenie pôdy živinami a zlepšenie jej štruktúry a schopnosti udržiavať vlhkosť.

  2. Vetranie pôdy: Vetranie pôdy je proces, pri ktorom sa mechanicky preruší jej povrch a zlepší sa prienik vzduchu, vody a živín do hĺbky. To sa často dosahuje pomocou kultivátora alebo podobného nástroja.

  3. Ochrana proti erózii: V prípade ak pôde hrozí erózia, prijmite opatrenia na zamedzenie straty pôdy. To môže zahŕňať výsadbu ochranných rastlín, ako sú napríklad stromy alebo kríky, ktoré zachytávajú pôdu a znižujú eróziu vodou alebo vetrom.

  4. Pestovanie krycích plodín: Pestovanie krycích plodín, ako sú napríklad fazuľa, klíčky, ľubovník bodkovaný a iné rastliny s hustým porastom, pomáha udržiavať pôdu pokrytú a chrániť ju pred eróziou. Krycie plodiny tiež prispievajú k pridávaniu organického materiálu a živín do pôdy po ich skosení alebo zakopaní.

  5. Rotácia plodín: Rotácia plodín je postup, pri ktorom sa v rámci poľnohospodárskej plodiny striedajú rôzne druhy plodín na tom istom pozemku. Táto metóda pomáha zlepšovať kvalitu pôdy tým, že rôzne plodiny vyťažia a pridajú rôzne živiny do pôdy.

  6. Použitie agrochemikálií s rozumom: Ak sa používajú hnojivá alebo pesticídy, dbáme na to, aby sa používali s rozumom a v súlade s odporúčaniami. Nadmerné používanie chemických látok môže poškodiť pôdu a jej mikroorganizmy.

  Tieto metódy obnovy pôdy sa používajú samostatne alebo v kombinácii, v závislosti od konkrétnej situácie a potrieb pôdy. Takisto berieme do úvahy miestne podmienky, typ pôdy a poľnohospodárske metódy, aby sa zvolila najvhodnejšia metóda obnovy pôdy pre dané prostredie.

  Ako dosiahnuť zlepšenie kvality pôdy s LASTA Premium

  Organické hnojivá môžu byť veľmi účinným spôsobom zlepšovania kvality pôdy. Ako dosiahnuť zlepšenie pôdnej kvality pomocou organických hnojív?

  Testovanie pôdy

  Pred aplikáciou organických hnojív sa snažíme získať informácie o aktuálnom stave pôdy. Testy pôdy poskytujú informácie o pH pôdy, obsahu živín a ďalších parametroch, ktoré hodnotíme pre jej zlepšenie. Na základe výsledkov testu aj Vy budete vedieť, aké živiny a organické hnojivá sú pre vašu pôdu najvhodnejšie. LASTA Premium má vysoké (zásadité) pH, čím pomáha znižovať aciditu pôd. Navyše obsahuje celý rad živín.

  Kompostovanie

  Pri kompostovaní dochádza k procesu rozkladu organického materiálu – napr. rastlinné zvyšky, tráva, listy, kuchynské odpadky a iné organické zložky. Výsledný kompost je bohatý na živiny a mikroorganizmy, ktoré pomáhajú zlepšiť pôdnu štruktúru a výživu. Môžete kompostovať doma alebo si zakúpiť kompost z miestnych zdrojov. Hnojenie kompostom: Kompost môže byť aplikovaný priamo na pôdu ako hnojivo. Rozprestrite kompost na povrch pôdy a jemne ho zapracujte do vrchných vrstiev pomocou rýľa alebo hrable. Kompost dodáva organický materiál, živiny a mikroorganizmy do pôdy, čo zlepšuje jej kvalitu a plodnosť. Tento proces viete nahradiť aj jednoduchou aplikáciou hnojiva LASTA Premium, ktorá je veľmi jednoduchá. Hnojivo iba rozhádžeme po pôde, prípadne zapracujeme do pôdy pre dosiahnutie lepších výsledkov. Následne výdatne zalejeme – tento krok môžeme vynechať, ak LASTA hnojivo aplikujeme pred očakávaným dažďom. V mokrom prostredí sa granulky postupne rozpúšťajú, čím postupne uvoľňujú živiny a stopové prvky.

  Použitie organických hnojív

  Okrem kompostu odporúčame používanie vyššie spomínané organické hnojivá ako práve LASTA Premium, ale aj napríklad iné rastlinné hnojivá (LASTA UNI), riasy, rastlinné extrakty a organické hnojivá zo zvieracieho hnoja. Tieto hnojivá obsahujú živiny v organickom a prirodzenom zložení, ktoré pomáhajú zlepšovať pôdnu štruktúru a podporujú rast rastlín.  Rozdiel je práve v náročnosti aplikácie jednotlivých prírodných prostriedkov.

  Zlepšenie pôdnej kvality pomocou organických hnojív je proces, ktorý vyžaduje čas a trpezlivosť. Pravidelné používanie organických hnojív a udržiavanie správnej pôdnej starostlivosti môže viesť k zlepšeniu štruktúry, výživy a biologickej aktivity pôdy.

  Chemické verzus organické hnojivá

  Chemické a organické hnojivá poznáme ako dva hlavné typy hnojív používaných v poľnohospodárstve. Majú odlišné vlastnosti a výhody, a preto aj ich aplikácia je v rôznych situáciách. Tu je prehľad hlavných rozdielov medzi nimi:

  Chemické hnojivá

  Zloženie: Chemické hnojivá sa vyrábajú synteticky a obsahujú koncentrované živiny vo forme minerálnych zlúčenín. Najčastejšie sa používajú dusík (N), fosfor (P) a draslík (K), označované ako NPK hnojivá. Rýchly účinok: Chemické hnojivá majú obvykle rýchly účinok, pretože živiny sa dostanú ľahko ku koreňom rastlín. Zvyčajne okamžite zvyšujú výnos a rast rastlín. Jednoduchá aplikácia: Chemické hnojivá bývajú ľahko dostupné a jednoduché na použitie. Môžu sa aplikovať vo forme granúl, prášku alebo tekutiny.

  Organické hnojivá

  Prírodné zloženie: Organické hnojivá sa vyrábajú z prírodných materiálov, ako sú kompost, hnoj, zelené hnojenie, pevné odpady z rastlín a pod. Obsahujú organické látky, mikroorganizmy a živiny, ktoré sa postupne uvoľňujú. Dlhodobý účinok: Organické hnojivá dodávajú živiny pomalšie, pretože ich mikroorganizmy rozložia predtým, ako sa dostanú ku koreňom rastlín. Poskytujú dlhodobé živiny a zlepšujú štruktúru pôdy. Zlepšenie pôdneho zdravia: Organické hnojivá zvyšujú obsah organickej hmoty v pôde a zlepšujú jej schopnosť zadržiavať vlhkosť a živiny. Tiež podporujú aktivitu mikroorganizmov a prírodných procesov v pôde. Výber medzi chemickými a organickými hnojivami závisí od konkrétnych potrieb plodín, typu pôdy, ekologických faktorov a preferencií poľnohospodára. V praxi sa často kombinujú oba typy hnojív na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

  Rozdiel medzi organickým a minerálnym hnojivom

  Organické hnojivá a minerálne hnojivá sa líšia svojím zložením, pôvodom a spôsobom, akým poskytujú živiny rastlinám. Tu je niekoľko hlavných rozdielov medzi organickými a minerálnymi hnojivami:

  Zloženie: Organické hnojivá

  Organické hnojivá sa vyrábajú z prírodných organických materiálov, ako rastlinné zvyšky, živočíšne odpady, kompost a hnijúce hnoje. Obsahujú rôzne organické zlúčeniny, ako uhľovodíky, bielkoviny, tuky a ďalšie živiny, ktoré sa pomaly uvoľňovajú do pôdy. Minerálne hnojivá sa vyrábajú synteticky alebo priemyselne sa spracovávajú z prírodných nerastných surovín. Sú to zvyčajne soli obsahujúce konkrétne minerálne zlúčeniny, ako je dusičnan amónny (NH4NO3), superfosfát (Ca(H2PO4)2) alebo síran draselný (K2SO4). Obsahujú živiny v ľahko rozpustnej forme, ktoré okamžite poskytujú živiny pre rastliny.

  Živiny

  Organické hnojivá obsahujú rôzne živiny, vrátane dusíka (N), fosforu (P), draslíka (K) a ďalších mikroelementov. Množstvo a pomer živín v organických hnojivách sa líši v závislosti od ich pôvodu. Minerálne hnojivá slúžia na poskytnutie konkrétnych živín v presne stanovených pomeroch. Napríklad dusičnan amónny poskytuje dusík, superfosfát zas fosfor a síran draselný draslík.

  Dostupnosť živín

  Organické hnojivá obsahujú živiny vo viazaných formách, ktoré bývajú najprv rozložené mikroorganizmami v pôde na živiny, ktoré sa tam nachádzajú potom dostupné pre rastliny. Tento proces rozkladu organických zlúčenín môže trvať dlhší čas, čo vedie k pomalšiemu uvoľňovaniu živín. Minerálne hnojivá obsahujú živiny vo forme, ktorá je k dispozícii priamo pre rastliny. Tieto živiny sa rýchlo rozpúšťajú vo vode a rastliny ich okamžite absorbujú prostredníctvom koreňov.

  Účinky na pôdu a životné prostredie

  Organické hnojivá majú väčšiu schopnosť zlepšovať pôdnu štruktúru, zadržiavať vodu a zvyšovať pôdnu mikrobiálnu aktivitu. Pomáhajú prirodzenému cyklu živín v pôde a prispievajú k udržateľnému poľnohospodárstvu. Minerálne hnojivá majú tendenciu zvyšovať kyslosť pôdy a môžu prispieť k vymývaniu živín do podzemných vôd, čo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Preto vždy dodržiavajte odporúčané dávkovanie a aplikujte ich s opatrnosťou. Pri výbere hnojiva významne zvažujeme potreby plodín, typ pôdy, životné prostredie a dlhodobé účinky hnojiva. Často je najlepším prístupom kombinácia organických a minerálnych hnojív, aby sa dosiahla vyvážená výživa rastlín a zlepšila pôda.

  LASTA Premium – ovčie peletované hnojivo

  LASTA Premium je univerzálne hnojivo, ktoré sa používa na hnojenie pred výsadbou (napr. zemiaky, repa, zeler, koreňová a plodová zelenina, ale aj kvetinové záhony) alebo na prihnojovanie už existujúcich záhonov. Je vhodný aj na prípravu pôdy pred výsadbou stromov a kríkov. Jeho použitie vedie k zlepšeniu biologických vlastností a obnoveniu produktivity pôdy. Hnojiť sa odporúča aj v čase vegetačného kľudu pre skvalitnenie a zvýšenie úrodnosti pôdy. LASTA Premium má niekoľko výhod v porovnaní s inými druhmi hnojív:

  Organický pôvod

  Ovčie hnojivo predstavuje organické hnojivo, čo znamená, že má prirodzený pôvod a neobsahuje syntetické chemické látky, vyrába sa zo živočíšnych odpadov, najmä z výkalov oviec. Používanie ovčieho hnojiva predstavuje výhodnú alternatívu pre pestovanie ekologickejšieho a  trvalo udržateľného poľnohospodárstva.

  Vysoký obsah živín

  Ovčie hnojivo má vysoký obsah živín, ako sú uhľovodíky, bielkoviny, sacharidy, tuky, rôzne živiny a ďalšie mikroelementy. Tieto látky majú vplyv na rast rastlín a zároveň pomáhajú zlepšiť kvalitu pôdy. Medzi živiny patria dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a ďalšie mikroelementy ako vápnik (Ca), horčík (Mg) a železo (Fe).

  Pomáha zlepšovať štruktúru pôdy

  Ovčie hnojivo obsahuje organické látky, ktoré pomáhajú zlepšiť štruktúru pôdy. Organická hmota v hnojive pomáha zvýšiť retencia vody v pôde, zabezpečuje dostupnosť živín pre rastliny a podporuje mikrobiálnu aktivitu.

  Zlepšuje pôdnu biologickú aktivitu

  Ovčie hnojivo obsahuje mikroorganizmy, ktoré prispievajú k rozkladu organických látok a tvorbe humusu. Tieto mikroorganizmy pomáhajú zlepšiť pôdnu biologickú aktivitu a mikrobiálnu rozmanitosť.

  Prirodzená kontrola škodcov

  Použitie LASTA Premium ovčieho hnojiva môže pomôcť prirodzene kontrolovať niektoré zo škodcov, ako sú hmyz alebo pôdne nematody. Niektoré zložky v ovčom hnojive môžu mať odstrašujúce účinky na niektoré druhy škodcov. Navyše vo výrobnom procese hnojiva LASTA Premium sa pri vysokej teplote ničia všetky choroboplodné zárodky mikroorganizmov a semien burín.

  pH hodnota

  Ovčie hnojivo má často zásadité pH, čo môže ovplyvniť jeho vplyv na pôdu. Zásadité prostredie môže mať pozitívny vplyv nielen na rast rastlín, ale hlavne svojím vysokým ph dokáže zvyšovať ph pôdy, čo má priaznivý vplyv na životné prostredie a v súčasnosti prekyslené pôdy.

  Spracovanie a zápach

  Ovčie hnojivo má typický zápach, ktorý je spôsobený prítomnosťou rôznych organických zlúčenín. Tento pach býva silnejší a nepríjemnejší v prípade nespracovaného stavu – v peletovanej podobe hnojiva sa pach minimalizuje. aplikácia v peletovanej podobe býva  menej prašná v porovnaní s neupraveným ovčím hnojivom. Proces spracovania LASTA Premium hnojiva navyše znižuje riziko šírenia patogénov (ktoré sa vo výrobnom procese eliminujú) a odstraňuje nežiaduce semienka burín.

  Udržateľnosť a obnoviteľnosť zdrojov

  Ovčie hnojivo je obnoviteľným zdrojom, pretože sa získava z chovu oviec. Jeho využitie môže prispieť k udržateľnosti poľnohospodárstva a minimalizácii odpadu.

  Pomalé uvoľňovanie živín

  Pelety majú tendenciu sa rozkladať pomaly a postupne uvoľňovať živiny do pôdy. To znamená, že rastliny majú prístup k živinám po dlhší časový interval, čo môže pomôcť minimalizovať straty živín a zlepšiť využitie hnojiva.

  Zlepšená skladovateľnosť

  Peletované hnojivo má dlhšiu životnosť a lepšiu skladovateľnosť v porovnaní s neupraveným hnojivom. Pelety majú nižšiu vlhkosť a odolnosť voči rozkladu, čo znamená, že sa môžu skladovať dlhšie bez straty kvality.

  Pamätajte, že pri používaní akéhokoľvek hnojiva, vrátane LASTA Premium hnojiva, dodržiavajte správne postupy a dávkovanie, aby sa minimalizovali potenciálne negatívne účinky na životné prostredie a zdravie rastlín.

  organicke-hnojivo-ovcie

  Prečo je dobré hnojiť pôdu na jeseň?

  Jesenné hnojenie pôdy má niekoľko výhod a dôležitých dôvodov:

  1. Príprava pôdy na zimu: Jesenné hnojenie poskytuje pôde živiny, ktoré rastliny potrebujú na prežitie zimného obdobia. Rastliny môžu absorbovať a skladovať živiny vo svojich koreňoch a tkanivách, čo im umožňuje prežiť mrazy a obdobie neaktívneho rastu.

  2. Dlhodobé využitie živín: Aplikácia hnojiva na jeseň umožňuje živinám preniknúť do pôdy a rozložiť sa počas zimného obdobia. Toto pomalé uvoľňovanie živín môže trvať dlhšie a zabezpečiť ich dostupnosť pre rastliny počas celej vegetačnej sezóny nasledujúceho roku.

  3. Zlepšenie pôdy: Jesenné hnojenie môže prispieť k zlepšeniu pôdnej štruktúry a živinového obsahu pôdy. Organické hnojivá, ale aj kompost alebo zhnité listie, môžu zlepšiť pôdnu štruktúru, zvýšiť retenciu vody a podporiť mikrobiálnu aktivitu.

  4. Predchádzanie erózii pôdy: Aplikácia hnojiva na jeseň môže pomôcť zvýšiť základnú úrodnosť pôdy a zlepšiť jej schopnosť zadržiavať vodu. Výrazne to pomáha predchádzať erózii pôdy, ktorá býva zvlášť problematická počas jarných dažďov a topení snehu.

  5. Príprava na jarné zasiatie: Jesenné hnojenie pôdy poskytuje živiny, ktoré majú kľúčový význam pre rastliny pri jarnom zasiatí. Rastliny majú v jarných mesiacoch dostupné živiny a môžu rýchlejšie začať rásť a vyvíjať sa.

  Poznamenajme však, že presné odporúčania pre jesenné hnojenie pôdy závisia od konkrétneho typu pôdy, plodín a klimatických podmienok v danej oblasti. Odporúča sa konzultovať s odborníkom na poľnohospodárstvo alebo pôdnu analýzu, aby sa stanovila správna dávka a typ hnojiva pre konkrétnu situáciu, alebo minimálne postupovať spôsobom merania pH a obsahu živín v pôde.