Location

Bratislavská 84/10 013 41​ Dolný Hričov
Napíšte nám
 • header-overlay

  Blog

  Pelety
  pelety-lasta

  Čo sú pelety?

  Pelety predstavujú stlačené palivové granule, ktoré sa vyrábajú z rôznych surovín, ako sú drevo, biomasa, obilniny alebo rastlinné odpady. Vyrábajú sa prostredníctvom procesu lisovania surovín za vysokého tlaku a bez pridania väzivových látok. Výsledkom sú malé cylindrické alebo guľovité pelety s jednotným tvarom a veľkosťou.

  Majú vysokú energetickú hodnotu a používajú sa rôznymi spôsobmi. Medzi najčastejšie spôsoby použitia patria:

  1. Vykurovanie: Používajú sa na vykurovanie rodinných domov, bytov, ale aj komerčných a priemyselných budov. Spaľovanie peliet v peciach, kotloch alebo krboch poskytuje teplo pre vykurovanie miestností a ohrev vody.

  2. Výroba tepla a energie: Využívajú sa v kotloch a elektrárňach na výrobu tepla a elektrickej energie. Tieto systémy sú efektívne a ekologické, pretože pelety sú znovuobnoviteľné palivo s nízkymi emisiami skleníkových plynov.

  3. Krmivá pre zvieratá: V niektorých prípadoch sa pelety vyrábajú aj ako krmivá pre zvieratá. Zvieratá dostávajú vyvážený a konzistentný príjem živín v peletovanej forme, čo uľahčuje ich stráviteľnosť a skladovateľnosť.

  Pelety zastupujú miesto ako ekologicky šetrné palivo, majú vysokú energetickú účinnosť a ľahko sa skladujú, a zároveň sa s nimi ľahko manipuluje. Ich popularita sa zvyšuje kvôli ich udržateľnému charakteru a schopnosti nahradiť fosílne palivá v mnohých aplikáciách.

  Základné typy peliet

  Existuje niekoľko základných typov peliet, ktoré sa používajú rôznymi spôsobmi. Tu je prehľad niektorých z najznámejších druhov peliet:

  1. Drevené pelety: Vyrábajú sa zo spracovaného drevného materiálu, ako sú piliny, triesky, hobliny a drevná biomasa. Najčastejšie sa používajú najmä pre vykurovanie a výrobu tepla.

  2. Slnečnicové pelety: Vyrábajú sa z lúpaných slnečnicových semien a patria medzi biopalivá rastlinného pôvodu. Tieto majú vysokú energetickú hodnotu a tiež sa používajú aj na spaľovanie v kotloch a peciach.

  3. Obilné pelety: Tieto sa vyrábajú z rôznych obilnín, napr. pšenica, jačmeň, kukurica alebo raž. Majú nízku vlhkosť a vysokú energetickú hodnotu. Obilné pelety sa používajú ako alternatíva pre drevené pelety a výhodne sa využívajú v priemyselných procesoch a v kotloch na výrobu tepla.

  4. Slamové pelety: Tieto sa vyrábajú zo sušených rastlinných odpadov, ako sú slamy, seno alebo rôzne rastlinné plevy. Sú ekologickou voľbou, pretože využívajú odpadové materiály z poľnohospodárstva a iných rastlinných procesov.

  5. Drevená briketa: Brikety sa podobajú svojím zložením peletám, ale majú väčšiu veľkosť a môžu mať rôzne tvary. Podobne ako pelety sa vyrábajú zo stlačeného drevného materiálu a slúžia na využitie vo väčších kotloch alebo priemyselných procesoch.

  Každý druh peliet má svoje špecifiká a vhodnosť pre konkrétne použitie. Preto pri výbere berieme ohľad na správny typ peliet v súlade s požiadavkami a technickými parametrami vašej pece alebo kotle.

  Prečo využívame pelety?

  Pelety predstavujú výbornú náhradu najmä za palivové drevo – nie všetci dokážeme vyťažiť drevo vlastnými silami, potom nastáva fáza presušenia (aby drevo dobre horelo, lebo vysoká vlhkosť palivového dreva znižuje jeho energetickú účinnosť) a možnosti uloženia pomerne veľkého množstva prírodného dreva, aké potrebujme pre naše energetické požiadavky vplýva taktiež na naše rozhodovanie. Ako zdroj obnoviteľnej energie poskytujú drevné pelety dokonalé, udržateľné, vysoko kvalitné a stabilné palivo. Dokonca aj malé množstvo zvyškového popola sa dá použiť ako vynikajúce záhradné hnojivo.

  Pelety reprezentujú stlačené palivové granule vyrobené zo suchej a zhutnenej biomasy, napr. drevné triesky, piliny, slama alebo energetické plodiny. Majú valcovitý tvar a v záverečnom procese sa vyrábajú pomocou granulovacieho lisu. (LASTA Palivo sú stlačenou formou čistej drevnej biomasy.) Pelety majú množstvo výhod, vrátane efektívnejšieho spaľovania, nižších emisií, vyššej energetickej hustoty a pohodlnejšieho skladovania aj prepravy. V súčasnosti sa využívajú ako ekologická a udržateľná alternatíva k tradičným fosílnym palivám na vykurovanie domov, v priemysle a v energetike.

  Výhody peliet

  Pelety majú viacero výhod, ktoré sú dôvodom ich stálej obľuby najmä ako palivo. Po prvé, pelety majú vyššiu energetickú hustotu ako mnoho iných druhov biomasy, čo znamená, že majú vyššiu tepelnú hodnotu a poskytujú viac energie na jednotku hmotnosti. To znamená, že pri spaľovaní peliet potrebujete menšie množstvo paliva na dosiahnutie rovnakej teploty ako pri iných druhoch palív. Okrem toho medzi vlastnosti peliet patrí značná kompaktnosť a majú štandardizovanú veľkosť a tvar, čo zjednodušuje ich manipuláciu, skladovanie a prepravu. Majú tiež relatívne nízky obsah vlhkosti, čo znamená, že odolávajú lepšie plesniam a hnilobe. Spaľujú sa tiež efektívnejšie a produkuje menej popola a emisií, čo zlepšuje kvalitu ovzdušia a zvyšuje našu ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

  Použitie peliet a ekologický význam

  Pelety majú široké spektrum použitia. Používame ich často a najviac na kúrenie v domoch, kde nahradzujú tradičné palivá, ako napr. uhlie alebo drevo. Okrem toho sa využívajú v priemysle na vykurovanie budov, výrobu tepla a energie. V energetike sa používajú aj na výrobu elektrickej energie v biomasových elektrárňach. Nižšie sa venujeme ešte niektorým typom peliet. Jednou z najväčších výhod peliet je ich ekologický význam. Vyrobené z obnoviteľných zdrojov biomasy, výrobou peliet prispievame k zníženiu emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia v porovnaní s fosílnymi palivami. Ich výroba využíva aj odpadové materiály, ako napr. triesky a piliny, čo znamená, že sa redukuje množstvo odpadu a zvyšuje sa jeho využitie. Použitie peliet tak podporuje udržateľný a ekologicky zodpovedný prístup k využívaniu energie.

  Drevené pelety

  Drevené pelety ako zástupca stlačených palivových granúl sa vyrábajú z drevnej biomasy, ako sú piliny, triesky, drevná hmota a podobne. Majú jednotný tvar a veľkosť, čo umožňuje ich efektívne spaľovanie v rôznych typoch peletovacích  pecí a kotlov.

  Drevené pelety majú viacero výhod:

  1. Ekologicky prijateľné: Ako ekologicky šetrné palivo – vyrábajú sa zo znovuobnoviteľných surovín a majú nízku úroveň emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami.

  2. Vysoká energetická hodnota: Majú vysokú hustotu a koncentrovanú energiu. Obsahujú malé percento vlhkosti, čo zaručuje vysokú spaľovaciu účinnosť a výkonnosť.

  3. Ľahká manipulácia a skladovanie: Majú malý objem a rovnomerný tvar, čo umožňuje jednoduché skladovanie a prepravu. V porovnaní s klasickým palivovým drevom – zaberajú  menej miesta a majú nižšiu hmotnosť.

  4. Nízke emisie a čistý spaľovací proces: Pri spaľovaní drevených peliet v kvalitných peciach a kotloch sa produkujú nízke emisie a minimálny množstvo popola. Tieto majú nízky obsah vlhkosti a tiež sa vyrábajú s minimálnym obsahom nečistôt, čo zaisťuje čistý a efektívny spaľovací proces.

  5. Dostupnosť a rozšírenie: Páve pre ich dostupnosť na trhu sa ich používanie stáva populárnym. Väčšina krajín má sieť dodávateľov drevených peliet a existuje rastúci počet firiem, ktoré sa špecializujú na výrobu a distribúciu tohto paliva.

  Odporúčame zvážiť, že výkon a účinnosť pecí a kotlov pri spaľovaní drevených peliet môže závisieť od kvality peliet, dodržiavania správnych spaľovacích postupov a pravidelnej údržby. Preto dbajte pri výbere dodávateľa na kvalitné drevené pelety od dôveryhodných výrobcov a dodržiavajte odporúčania výrobcu zariadenia pre optimálne využitie drevených peliet ako paliva.

  LASTA palivo

  Drevené pelety z čistej drevnej biomasy – ekologická,  nízkouhlíková alternatíva k tradičným fosílnym palivám a náhrada palivového dreva. Naša spoločnosť je držiteľom certifikácie EN A1 a EN A2 vzťahujúca sa k všetkým našim peletám. Certifikáty produktov zaručujú vysokú kvalitu a udržateľnosť všetkých drevených peliet, ktoré vyrábame. Poskytujeme bezchybný servis, rýchle dodanie a bezkonkurenčnú kvalitu. LASTA palivo majú niekoľko výhod, ako je ľahká manipulácia, skladovanie a transport. LASTA palivo ako ekonomicky výhodné zároveň umožňuje efektívne využitie surovín. Vďaka svojej kompaktnej forme tiež znižujú objem odpadu a emisií pri skladovaní a spaľovaní. Majú vyššiu výhrevnosť a vydávajú asi 2xviac tepla ako palivové drevo.

  Porovnanie druhov pecí

  Existuje niekoľko rôznych druhov pecí, ktoré používajú na spaľovanie pelety. Tu je niekoľko príkladov:

  1. Pec s otvoreným ohniskom: Tento typ pece má otvorené ohnisko a palivo (pelety) sa umiestňujú priamo na dne ohniska. Spaľovanie prebieha priamym kontaktom peliet s plameňom, čo umožňuje rýchle a efektívne spaľovanie. Tieto pece sa často používajú v menších domácnostiach alebo na lokálne vykurovanie.

  2. Pec so spaľovacou komorou s riadeným prívodom vzduchu: Tento druh pece má špeciálnu spaľovaciu komoru s riadeným prívodom vzduchu. Pri spaľovaní sa pelety umiestňujú v komore a kyslík sa dodáva do spaľovacieho procesu riadene, čo umožňuje optimálne spaľovanie a minimalizuje emisie. Tieto pece prdstavujú zvyčajne sofistikovanú a vysoko účinnú alternatívu, čo ich robí vhodnými pre väčšie domy alebo komerčné využitie. Výhodou týchto pecí je aj tzv. bezúdržbová prevádzka – vyžaduje minimálne čistenie.

  3. Pec s fluidnou vrstvou: Pec s fluidnou vrstvou je špeciálny druh pece, kde sa pelety spaľujú vo vrstve pevného materiálu (často piesku alebo iného inertného materiálu). Teplo sa potom generuje pohybom vzduchu alebo plynu cez fluidnú vrstvu, ktorá zaisťuje efektívne spaľovanie a minimalizuje emisie. Tieto pece sa často používajú v priemyselných aplikáciách alebo veľkých energetických zariadeniach.

  Pri výbere pece dôsledne zvažujte vaše konkrétne potreby, veľkosť priestoru, kde sa pec nainštaluje, a tiež ekologické faktory, ako emisie a energetickú účinnosť. Každý druh pece má svoje výhody a nevýhody, a preto odporúčame, aby ste sa poradili s odborníkom alebo preskúmali recenzie a skúsenosti používateľov, aby ste vybrali optimálny typ pece pre vaše potreby.

  Kŕmne pelety

  Kŕmne pelety ako granulované krmivá vo forme peliet sa používajú pre živočíšnu výrobu. Vyrábajú sa zo zmesi rôznych surovín, ako sú obilniny, olejniny, bielkoviny, vitamíny, minerály a prípadne ďalšie prídavné látky. Tieto suroviny sa spracovávajú a lisujú pod veľkým tlakom a teplotou, čím sa vytvárajú pelety s jednotným tvarom a veľkosťou. Tieto krmoviny sa potom používajú v živočíšnej výrobe pre rôzne druhy zvierat, ako sú hovädzie dobytok, bravčové dobytok, hydina, ovce, koní a iné. Kŕmne pelety poskytujú konzistentné a vyvážené výživové hodnoty pre zvieratá a zároveň umožňujú ľahké dávkovanie a skladovanie.

  Kŕmne pelety majú tieto hlavné výhody:

  1. Výživová hodnota: Vyrábajú sa tak, aby poskytovali vyvážené množstvo živín pre zvieratá. Majú presne stanovené percentuálne zastúpenie bielkovín, sacharidov, tukov, vitamínov a minerálov, čo zabezpečuje správnu výživu a rast zvierat.

  2. Dlhá trvanlivosť: Peletizácia je procesom výroby zaručuje dlhú trvanlivosť kŕmnych peliet. Preto ich výhodou je odolnosť voči vlhkosti a mikroorganizmom, čo znižuje straty krmiva a umožňuje dlhodobé skladovanie.

  3. Presné dávkovanie: Majú jednotnú veľkosť a tvar, čo umožňuje presné dávkovanie krmiva. To zjednodušuje manipuláciu s krmivom, minimalizuje odpad a zvyšuje efektivitu kŕmenia.

  4. Hygienické aspekty: Majú často lepšiu hygienu a čistotu v porovnaní s inými formami krmiva. Peletizácia ako proces výroby znižuje riziko kontaminácie a prenosu chorôb.

  Kŕmne pelety majú široké spektrum použitia v živočíšnej výrobe pre rôzne druhy zvierat, ako sú hydina, hovädzie dobytok, bravčové dobytok, ovce, chovné ryby a ďalšie. Ich použitie prispieva k efektívnemu a vyváženému kŕmeniu zvierat a zabezpečuje optimálny rast a zdravie stád.

  LASTA Krmivo

  LASTA krmivo sa vyrába z lucerny siatej. Lucerna siata sa pestuje na celom svete ako cenná kŕmna rastlina. Vysoký obsah bielkovín a živín, ako je vápnik, fosfor, draslík, železo a vitamíny, ho robí atraktívnym pre kŕmne účely. Často sa používa ako krmivo pre hospodárske zvieratá, pretože poskytuje vyváženú stravu s vysokým obsahom živín. Je tiež široko používaný ako seno a siláž na kŕmenie hospodárskych zvierat.