Pelety predstavujú stlačené palivové granule, ktoré sa vyrábajú z rôznych surovín, ako sú drevo, biomasa, obilniny alebo rastlinné odpady. Vyrábajú sa prostredníctvom procesu lisovania surovín za vysokého tlaku a bez pridania väzivových látok. Výsledkom sú malé cylindrické alebo guľovité pelety s…