Location

Bratislavská 84/10 013 41​ Dolný Hričov
Napíšte nám
 • header-overlay

  O projekte

  Lasta Corp

  Ekologické produktyVýroba ekologických produktov spracovaním biologických odpadov v mieste výskytu

  Cieľ: Obstaranie strojového vybavenia, prostredníctvom ktorého dôjde k ekologickému spracovaniu biologických surovín a odpadov v mieste výskytu prostredníctvom produkcie unikátnych zásaditých hnojív.

  Prijímateľ: LASTA Corp s.r.o.

  Miesto realizácie projektu: Dolný Hričov, okres Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská republika

  Výška schváleného NFP: 198 352,98 €

  Lasta Corp s.r.o.Stručný opis projektu

  Projekt umožní spracovať biologické odpady z rastlinnej a živočíšnej výroby unikátnym spôsobom, prostredníctvom transferu moderných technologických zariadení. Vzhľadom na zásaditý charakter produktu bude prispievať k deacidifikácii pôdy, pričom prekyslenie je vážnym dlhoročným problémom pôdohospodárstva a životného prostredia.

  Projekt tak prispeje k odstraňovaniu potenciálnych enviro záťaží na mieste vzniku a na ich zhodnocovaní na kvalitný trhovo žiadaný produkt. Projekt nepriamo prispeje k produkcii kvalitnejších vysoko kvalitných potravín, ktoré bude možné v závislosti od typu použitého biologického odpadu označovať za bio, eko alebo organické potraviny.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

  Detailné informácie o projekte nájdete na stránke: www.itms2014.sk

  Zmluva s úspešným uchádzačom + Dodatok k zmluve