V súčasnej dobe je udržateľné poľnohospodárstvo a životné prostredie jednou z hlavných priorít. S rastúcim uvedomením o dôležitosti udržateľného poľnohospodárstva sa stále viac poľnohospodárov obracia k alternatívnym spôsobom hnojenia, ktoré minimalizujú environmentálne dopady a zároveň zvyšujú účinnosť výživy plodín. Jednou z týchto alternatív je použitie peletovaného organického hnojiva. Tento článok sa zameriava na výhody a aplikácie peletovaného organického hnojiva.