Location

Bratislavská 84/10 013 41​ Dolný Hričov
Skontaktuj się z nami
 • header-overlay

  O projekcie

  Lasta Corp

  Produkty ekologiczneWytwarzanie produktów ekologicznych poprzez przetwarzanie odpadów biologicznych w miejscu ich występowania

  Bramka: Zakup maszyn, dzięki którym nastąpi ekologiczne przetwarzanie surowców biologicznych i odpadów w miejscu ich występowania poprzez produkcję unikalnych nawozów alkalicznych.

  Odbiorca: LASTA Corp s.r.o.

  Miejsce realizacji projektu:Dolný Hričov, okres Žilina, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská republika

  Kwota zatwierdzonego NFP: 198 352,98 €

  Lasta Corp s.r.o.Krótki opis projektu

  Projekt pozwoli w unikalny sposób przetwarzać odpady biologiczne z produkcji roślinnej i zwierzęcej, poprzez transfer nowoczesnych urządzeń technologicznych. Ze względu na alkaliczny charakter produktu przyczyni się do odkwaszenia gleb, a zakwaszenie jest poważnym wieloletnim problemem rolnictwa i środowiska.

  Projekt przyczyni się tym samym do usunięcia potencjalnych obciążeń środowiskowych w miejscu ich powstawania i ich waloryzacji w wysokiej jakości produkt rynkowy. Projekt pośrednio przyczyni się do produkcji żywności wyższej jakości, wysokiej jakości, która w zależności od rodzaju użytych odpadów biologicznych może być oznaczona jako żywność bio, eko lub organiczna.

  Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura Zintegrowana 2014-2020 znajdują się na stronie: www.opii.gov.sk

  Strona internetowa Centralnej Instytucji Koordynującej: www.eufondy.sk

  Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.itms2014.sk

  Umowa z wybranym wnioskodawcą + Aneks do umowy